Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Gepubliceerd op 01-01-2021

Overlevering

betekenis & definitie

v. (-en),

1. het overleveren, inz. het overgeven of voortplanten van een verhaal, mening, instelling enz. van het ene geslacht op het andere : mondelinge, schriftelijke overlevering; de zuivere overlevering van Jezus’ leer; — bij overlevering, volgens traditie;
2. het overgeleverde, verhaal enz. dat mondeling van het ene geslacht aan het andere wordt overgebracht, traditie: de overlevering zegt ons aangaande Mozes, dat... ;
3. (R.-K.) de godsdienstleer welke naast de H. Schrift is overgebracht.