Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Gepubliceerd op 01-01-2021

Overeenkomstig

betekenis & definitie

I. bn. bw.,

1. gelijkenis vertonend, soortgelijk, eender: in de drie eerste evangeliën vindt men veel overeenkomstige plaatsen;
2. dezelfde plaats innemend als een andere zaak in haar verband, corresponderend; (meetk.) de overeenkomstige hoeken van twee gelijkvormige driehoeken;
3. overeenstemmende, strokende, niet in strijd zijnde met iets anders: overeenkomstig met het spraakgebruik van Cicero;

II. vz., in overeenkomst met, volgens: overeenkomstig de inhoud van... : overeenkomstig de wet; overeenkomstig ontvangen bevelen handelen; hij werd overeenkomstig zijn hoge rang ontvangen; dat is overeenkomstig de waarheid, de omstandigheden.

< >