Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Gepubliceerd op 01-01-2021

Overeenkomen

betekenis & definitie

(kwam overeen, is overeengekomen),

1. gelijk zijn: de verklaringen der getuigen komen vrijwel overeen;
2. samengaan, kloppen, stroken; bij elkander passen: dat kwam met zijn aard en talent niet overeen; die kleuren komen slecht overeen;
3. in aard en opvattingen overeenstemmen, geschikt, gepast voor elkander zijn: die man en vrouw komen goed, slecht overeen ; — zij komen overeen als kat en hond, in ’t geheel niet;
4. van hetzelfde gevoelen zijn: men kwam hierin overeen, dat een huwelijk met geld hem wel zou passen;
5. het eens worden: zij konden omtrent de prijs niet overeenkomen; — tot een schikking komen, een overeenkomst sluiten: wij zijn overeengekomen, de onkosten samen te dragen; 6. afspreken: wij zijn overeengekomen morgen te gaan.