Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Gepubliceerd op 01-01-2021

Organisatie

betekenis & definitie

(<Fr.), v. (-s, ...tiën),

1. het organiseren : hij heeft geen zin voor organisatie; zich met de organisatie van iets belasten : — het verenigen tot lichamen : de organisatie der arbeiders ;
2. wijze waarop iets georganiseerd is, inrichting : de organisatie van die partij is bewonderenswaardig; — rechterlijke organisatie, wijze waarop de rechterlijke macht in een staat is ingericht, haar verdeling, haar rangorde, haar bevoegdheid enz.;
3. georganiseerd (onstoffelijk) lichaam, genootschap enz. : een godsdienstige organisatie; de vakarbeiders hebben bijna alle hun organisatie.