Groot woordenboek der Nederlandse taal - 1950

Nederlands woordenboek (7e druk)

Gepubliceerd op 01-01-2021

Opmerking

betekenis & definitie

v. (-en),

1. aandacht, opmerkzaamheid: mannen wier talenten ongetwijfeld, opmerking en onderscheiding verdienen (Busken Huet);
2. het gadeslaan : inz. scherpe waarneming;
3. dat wat men waarneemt; inz. iets waarop men de aandacht vestigt ; mondelinge of schriftelijke uiting van zijn gedachten of waarnemingen over een persoon of zaak: scherpzinnige, geestige

opmerkingen maken.