Groot woordenboek der Nederlandse taal - 1950

Nederlands woordenboek (7e druk)

Gepubliceerd op 01-01-2021

Onderzoeken

betekenis & definitie

(onderzocht, heeft onderzocht),

1. nauwkeurig nazien, nagaan om te zien wat, dan wel of een bep. iets ergens of bij iem. aanwezig is: het rijtuig werd door de ambtenaren onderzocht; — een wond onderzoeken, peilen; — iets onderzoekend aanstaren; een onderzoekende blik ; een door ons onderzocht Latijns handschrift;
2. pogingen of moeite doen om een zaak meer in bijzonderheden of in haar aard te leren kennen : ik heb die zaak scherp onderzocht; monsters onderzoeken ; het bloed onderzoeken ; — in ’t bijz. van de medicus gezegd : heeft de dokter je onderzocht ? — (ook) iets tot voorwerp maken van een gerechtelijk onderzoek.