Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Gepubliceerd op 01-01-2021

Oliemaal

betekenis & definitie

o. (...malen), (R.-K.)

1. diner dat de bisschop op Witte Donderdag geeft aan kanunniken en dekens die de wijding van de H. Olie in de kathedrale kerk hebben bijgewoond en de H. Olie komen afhalen;
2. maaltijd door de deken gegeven aan pastoors die verschillende gelden komen afdragen en een conferentie komen houden, enkele weken nadat ze de H. Olie afgehaald hebben.