Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Gepubliceerd op 01-01-2021

Nauwkeurig

betekenis & definitie

bn. bw. (-er, -st),

1. met zorg en aandacht te werk gaand, resp. daaruit voortvloeiend, niet slordig of oppervlakkig, nauwlettend, precies: hij is heel nauwkeurig; een nauwkeurig onderzoek instellen; nauwkeurige opmetingen; hij drukt zich niet nauwkeurig uit) iets nauwkeurig afpassen;
2. zodanig dat het gezegde tot in bijzonderheden toepasselijk is, precies: zij stemmen nauwkeurig overeen.

< >