Groot woordenboek der Nederlandse taal - 1950

Nederlands woordenboek (7e druk)

Gepubliceerd op 01-01-2021

Mesten

betekenis & definitie

I. MESTEN

(mestte, heeft gemest),

1. (degrond) vruchtbaar maken door er mest op te brengen;
2. mest uit de stal wegvoeren;
3. mest, drek van zich geven (van dieren gezegd): dun, los mesten.

II. MESTEN (mestte, heeft gemest),

1. (vee) vet maken door het geregeld (bepaald) voedsel te geven;
2. iem. vet en dik maken: zich mesten;
3. iem., zichzelf lekker laten leven, bevoordelen.