Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Gepubliceerd op 01-01-2021

Meid

betekenis & definitie

v. (-en),

1. jong meisje, jonge vrouw: een aardige, vrolijke, levenslustige meid;ook als gemeenz. aanspreekvorm, zowel tussen meisjes onderling als tot een dochter of een jonge vrouw: kom, meid, ga je meel; ben je mal, meid!de kleine meid, in toepass. op een nog jong vr. kind.
2. dienstmaagd: laat de meid die boodschap maar even doen; een meid alleen, die al het werk moet doen; — tweede, derde meid (naast de keukenmeid).
3. (minacht.) licht vrouwspersoon; soms bep. hoer: naar de meiden lopen.