Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Gepubliceerd op 01-01-2021

Lip

betekenis & definitie

v. (-pen),

1. elk der beide vlezige, bloedrijke en daardoor rood gekleurde randen van de mondopening : frisse, rode lippen ; de lippen verven; dikke lippen, inz. als raskenmerk; de lippen op elkaar klemmen ; — de lip laten hangen, pruilen, (van kinderen) op het punt staan van te schreien; — de lippen optrekken, een teken van misnoegdheid, minachting of walging; — zich op de lippen bijten, moeite doen zich in te houden om zijn spijt, nijd, toorn, ook om zijn lachen te bedwingen ; — als spraakorgaan: de scherts, die op haar lippen placht te wonen (Staring); — het hart op de lippen hebben, zeer openhartig zijn; — ik had het woord op mijn lippen, ik wilde het juist zeggen ; — het zal nimmer over mijn lippen komen, ik zal er nimmer over spreken; — aan iemands lippen hangen, uiterst aandachtig volgen wat hij zegt; — bij het kussen : zijn lippen op iets drukken ; hij bracht haar hand aan zijn lippen, om die te kussen nl.; — bij het drinken: een glas aan de lippen brengen ; — zijn lippen likken, als bewijs dat iets smaakt; — tussen neus en lippen, zie bij Neus; — het water komt tot de lippen, de nood is tot het hoogste gestegen; — lippen en kelen, het paar kintongbeenspieren en het paar borsttongbeenspieren van de kabeljauw, die afzonderlijk gezouten en in den handel gebracht worden;
2. voorwerp dat door vorm, functie of plaatsing gelijkenis met een lip als onder 1. heeft: de lippen van een wond ; — de lippen der vrouwelijke schaamdelen; — (plantk.) deel van de bloemkroon bij de lipbloemigen; — de lippen van een schaar, een tang ; — de lippen van een orgelpijp, de randen van de opening; — de lippen van een hoefijzer, de ombuigingen vooraan of aan de zijkanten welke het oppassen en onderleggen gemakkelijker maken ; — (timm.) het overblijvend uiteinde aan een stuk hout dat ingekeept is ; — (letterz.) onderdeel van een zethaak ; — (aan rijgschoenen) smal, in de neus v. d. schoen bevestigd stukje leer, dat onder de rijgopening ligt.


Alsjeblieft!
Dit artikel kreeg je van Ensie cadeau. Wil je ook bijdragen aan toegankelijke kennis?Word vriend van Ensie en ontvang een gratis encyclopedie!