Groot woordenboek der Nederlandse taal - 1950

Nederlands woordenboek (7e druk)

Gepubliceerd op 01-01-2021

Instituut

betekenis & definitie

(<Fr.), o. (...tuten),

1. instelling: het instituut van het huwelijk ;
2. genootschap tot bevordering van kunst(en) of wetenschap(pen): het Koninklijk Nederlandsch Instituut (van Wetenschappen enz.), bij verkorting het Instituut, de voorganger der Ned. Akademie van Wetenschappen; het Kon. Instituut van Ingenieurs ; het instituut Pasteur ;
3. instelling van onderwijs: het Kon. Instituut voor de Marine te Willemsoord ; — particuliere instelling voor middelb. onderwijs, kostschool; — instelling van liefdadigheid: doofstommeninstituut ;
4. de Instituten, dat deel van het Corpus juris (verzameling van Romeinse wetten van keizer Justinianus), waarin de eerste beginselen van het Romeinse recht zijn opgesteld.