Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Gepubliceerd op 01-01-2021

Inleiding

betekenis & definitie

v. (-en),

1. het binnenleiden;
2. (fig.) woorden, redenen die iem. aanvoert alvorens tot zijn eig. doel of onderwerp te komen: dat verhaal was de inleiding tot haar verzoek;
3. eerste gedeelte van een rede, een boekwerk, een verhandeling, dat dient om het onderwerp voorlopig aan te geven en te situeren; — (milit.) voorbereiding en begin van het gevecht:
4. voorbereiding tot de kennis of het verstand van iets; vaak als titel van geschriften die de beginselen van een vak behandelen.