Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Gepubliceerd op 01-01-2021

Herinneren

betekenis & definitie

(herinnerde, heeft herinnerd),

1. weder te binnen brengen, in het geheugen terugroepen: ik zal u het gebeurde herinneren; 2. doen gedenken aan: die geur herinnerde mij aan het huis van mijn grootvader ;
3. indachtig doen zijn, maken dat iem. iets niet vergeet; ik herinnerde hem aan zijn belofte; 4. de aandacht vestigen op : wij herinneren er nog eens aan dat men zijn persoonsbewijs steeds bij zich moet hebben ;
5. zich herinneren, zich weder voor de geest halen, zich voorstellen wat in het verleden gebeurd is, wat men vroeger gezien, gehoord heeft: ik herinner mij dat toneel nog levendig; ik herinner mij dat al eens ergens gelezen te hebben; — nog in het geheugen hebben, onthouden hebben, nog weten: ik herinner mij nog levendig, hoe enz. ; herinnert ge u die dag nog? ; kunt ge u hem nog herinnerend — gedenken: hij moet zich mijner dikwijls herinnerd hebben ; herinner u, dat ge een edelman zijt.