Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Gepubliceerd op 01-01-2021

Herdenken

betekenis & definitie

(herdacht, heeft herdacht),

1. opnieuw denken;
2. zich iets of iem. weder in de gedachten brengen: zij herdacht het gebeurde;
3. de herinnering aan iets vieren; hulde aan een afgestorvene of afwezige brengen: de wapenstilstand herdenken; de held werd plechtig herdacht; ook als zn.: er worden plannen gemaakt tot het herdenken dezer gebeurtenis. [Opm. Onjuist is een formulering als wij hopen morgen ons vijftigjarig huwelijk te herdenken, immers men herdenkt alleen iets dat in het verleden afgesloten is, niet iets dat op het ogenblik bereikt wordt.]