Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Definities van Groot woordenboek der Nederlandse taal in de Ensie N