Groot woordenboek der Nederlandse taal - 1950

Nederlands woordenboek (7e druk)

Gepubliceerd op 01-01-2021

Elizabeth

betekenis & definitie

vrouwennaam; St.-Elizabethsletter, (boekdr.) zekere lettersoort van Gothische vorm (ook kerkleder); — Elizabethsvereniging, over geheel Europa verbreide vereniging van R.-K. gehuwde en ongehuwde vrouwen die zich wijden aan de leniging der lichamelijke en geestelijke ellende van zieken en verwaarloosde kinderen ; — St.-Elizabethsvloed, overstroming op I8 Nov. 1421 waardoor de Biesbosch ontstond.