Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Gepubliceerd op 01-01-2021

Duisternis

betekenis & definitie

v. (-sen),

1. afwezigheid van licht, toestand van donkerte: de duisternis des nachts; licht in de duisternis;een Egyptische duisternis, volslagen donkerte;
2. plaats waar geen of weinig licht is; in -,t bijz. in toepassing op de hel: de buitenste duisternis;

(bijb.) werken der duisternis, die het licht niet mogen ;zien;

3. (hg.) gebrek aan geestelijk licht, het heersen van domheid en bijgeloof: het mensdom wandelde in ‘duisternis.