Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Gepubliceerd op 01-01-2021

Dreunen

betekenis & definitie

(dreunde, heeft gedreund),

1. met of gepaard gaande met een zwaar, dof geluid niet zeer snel trillen: het huis dreunt als die zware wagens voorbijgaan; die kanonnen doen alles dreunen;
2. dof en zwaar weerklinken, met een trilling gepaard gaande: een dreunende donderslag; het orgel dreunt; de woorden dreunen in zijn oren; — het teg. deelw. als bijw.: een deur dreunend dichtslaan;
3. met een eentonig rhythme dof klinken; vgl. opdreunen.