Groot woordenboek der Nederlandse taal - 1950

Nederlands woordenboek (7e druk)

Gepubliceerd op 01-01-2021

Conventie

betekenis & definitie

(<Fr.), v. (-s, ...tiën),

1. vergadering, alleen als hist. term: de Nationale Conventie, naam die de nationale vergadering in Frankrijk na 10 Aug. 1792 aannam.
2. overeenkomst omtrent zekere wederzijds in acht te nemen regelen, verdrag: de Berner Conventie, naam van verschilt internationale overeenkomsten.
3. (rechtst.) eis in conventie, eis van de oorspronkelijke eiser, tegenover de eis in reconventie, de wedereis van de gedaagde.
4. (coll.) geheel der traditionele, stilzwijgend aanvaarde, geijkte opvattingen omtrent hetgeen in de maatschappelijke omgang of op enig gebied van werkzaamheid (b.v. in de kunst) gepast, voegzaam is: dat is in strijd met de conventie; — ook ieder van dergelijke opvattingen: hij hangt erg aan conventies.