Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Gepubliceerd op 01-01-2021

Construeren

betekenis & definitie

(construeerde, heeft geconstrueerd), (<Fr.),

1. samenstellen, ineenzetten, bouwen.
2. volzinnen naar het gebruik en de regels der taal samenvoegen.
3. meetkunstige figuren volgens bepaalde gegevens in tekening brengen.
4. (taalk.) uit gegevens en regels afleiden: een geconstrueerde vorm, een vorm die niet werkelijk is aangetroffen, maar volgens de wetten zo moet bestaan (hebben).
5. kunstmatig vormen: een geconstrueerd geval, dat niet werkelijk voorkomt.