Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Gepubliceerd op 01-01-2021

Congregatie

betekenis & definitie

(Fr.-Lat.), v. (-s, ...tiën).

1. (R.-K.) vereniging van personen die zekere geloften hebben afgelegd en overeenkomstig bepaalde, door de paus goedgekeurde regelen leven.
2. groep van kardinalen door de paus aangewezen om bepaalde kerkelijke zaken te regelen.
3. vereniging van leken, kerkelijk goedgekeurd, tot het houden van godsdienstoefeningen, inz. ter ere van de H. Maagd; ook die oefeningen zelf.