Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Gepubliceerd op 01-01-2021

Bevallen

betekenis & definitie

(beviel, heeft en is bevallen),

1. (veroud.) bedlegerig worden; thans nog gewoon van zwangere vrouwen: in de kraam komen, van een kind verlost worden : zij is van een dochter bevallen ;
2. behagen, aanstaan, stroken met iem.’s smaak : 't leven hier bevalt mij ; ’t bevalt mij hier goed ; hoe is ’t u bevallen ? dat boek bevalt mij;die mensen bevallen mij niet, ik vertrouw ze niet.