Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Gepubliceerd op 01-01-2021

Berekenen

betekenis & definitie

(berekende, heeft berekend),

1. door rekenen vaststellen, uitcijferen: een grootheid, een bedrag, een som, een vraagstuk berekenen; — in ’t bijz.: nagaan hoeveel iets kosten kan, ramen: de kosten ener reis berekenen.
2. in rekening brengen: iem. weinig onkosten berekenen.
3. uit zekere gegevens iets afleiden, opmaken.
4. niet volgens het geweten of het gevoel maar volgens overwegingen van voor- en nadeel te werk gaan: ijskoude, berekenende zelfzuchtigheid.