Groot woordenboek der Nederlandse taal - 1950

Nederlands woordenboek (7e druk)

Gepubliceerd op 01-01-2021

Bepaald

betekenis & definitie

bn. bw. (-er, -st),

1. nauwkeurig aangewezen als onderscheiden van andere personen of zaken: een bepaald persoon; een bepaald terrein; — een bepaald gebied, verschijnsel, studieveld, nauwkeurig omgrensd;
2. omschreven, nauwkeurig vastgesteld: het bepaalde uur; een bepaalde som; — een bepaald antwoord, een stellig, beslist antwoord.
3. (taalk.) een bepaalde volzin, waarin het onderwerp of het gezegde nader bepaald is; — het bepaald lidwoord, bepaalde voornaamwoorden, voor bepalend, zie aldaar; vgl. onbepaald.
4. bw., beslist, stellig: het is bepaald onwaar; het is bepaald warm vandaag; hij heeft het bepaald gedaan; (iron.) hij is niet bepaald vlug, hij is zeer lui.