Groot woordenboek der Nederlandse taal - 1950

Nederlands woordenboek (7e druk)

Gepubliceerd op 01-01-2021

Behoorlijk

betekenis & definitie

bn. bw. (-er, -st),

1. zoals het behoort, betamelijk: een behoorlijk gedrag; gedraag je behoorlijk; hij moet behoorlijk zijn plicht doen ; — het is nu een behoorlijke tijd, passend;
2. vereist: met behoorlijke aandacht iets verrichten;
3. toonbaar, bruikbaar, om mee voor den dag te komen : die jas is nog heel behoorlijk ;

vrij groot: hij heeft een behoorlijk kapitaal; — als bw. : flink, in vrij hevige mate: het is behoorlijk koud; iem. behoorlijk op zijn nummer zetten, op afdoende wijze.