Groot woordenboek der Nederlandse taal - 1950

Nederlands woordenboek (7e druk)

Gepubliceerd op 01-01-2021

Behandelen

betekenis & definitie

(behandelde, heeft behandeld),

1. hanteren, omgaan, leven met —: voorzichtig te behandelen (b.v. op een kist met glaswerk); een wapen behandelen; je moet precies weten hoe je dat (b.v. een instrument) behandelen moet;
2. een onderwerp behandelen, er het vereiste over zeggen, het (voor een publiek) bespreken of beschrijven; een les met de leerlingen behandelen; een kwestie behandelen; — als kunstobject bewerken: Rubens behandelde vele onderwerpen uit de gewijde geschiedenis; in ’t bijz. uit een oogpunt van kunsttechniek beschouwd: die fuga, die partij is zeer schoon behandeld;
3. afdoen, op de vereiste wijze tot een einde brengen: die aangelegenheden behandelt de chef; die stukken moeten nog behandeld worden; — in ’t bijz. als rechtst., berechten, (ook) verdedigen: een zaak voor de rechtbank behandelen; — dat zaakje zal ik wel behandelen, opknappen, in orde brengen;
4. in het dagelijks of maatschappelijk verkeer bejegenen: iem. goed, slecht, als zijn broer behandelen; zijn ondergeschikten goed behandelen; iem. met minachting, uit de hoogte behandelen, met zulke woorden bejegenen; — die koopman behandelt ons billijk, vraagt niet te veel;
5. een patiënt behandelen, die als geneesheer in zijn ziekte bijstaan, voorschrijven wat hij doen moet om beter te worden enz.