Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Gepubliceerd op 01-01-2021

Bedenken

betekenis & definitie

(bedacht, heeft bedacht),

1. zijn gedachten laten gaan over, zich te binnen brengen, denken over : bedenk wat de gevolgen zullen zijn; — overleggen: voor gedaan en na bedacht, heeft menigeen in leed gebracht, het berouw komt doorgaans te laat; men moet de zaak goed bedenken, alvorens te beginnen ; dat geeft veel te bedenken ;
2. door nadenken ontwerpen, verzinnen, uitdenken : een raadsel, een som, een middel bedenken; alle mogelijke zwarigheden bedenken; — dat is bedacht, niet spontaan, niet „echt”, niet uit het leven gegrepen;
3. zich bedenken, nadenken over, overwegen: zonder mij te bedenken, gaf ik het; — ik wil mij eerst nog bedenken, het in overweging nemen, bij mij zelf te rade gaan; — hij heeft zich bedacht, is van besluit veranderd, van zijn mening teruggekomen ; — dat laat zich bedenken, dat kan men zich gemakkelijk voorstellen;
4. iem. met iets bedenken, hem als geschenk doen toekomen; — iem. goed bedenken, ruim bedelen ; — iem. in zijn testament bedenken, hem een legaat vermaken ;
5. o., g.mv., beraad ; — iets in bedenken nemen, in overweging : — buiten bedenken, buiten twijfel.