Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Gepubliceerd op 01-01-2021

Bedekken

betekenis & definitie

(bedekte, heeft bedekt),

1. iets over, voor of op iets anders plaatsen, leggen, hangen, inz. om het min of meer onzichtbaar te maken, voor het gezicht te verbergen ; — de tafel met een kleed bedekken ; het kleed bedekt de tafel; zijn schaamte, zijn naaktheid bedekken ;

iets met de mantel der liefde bedekken, uit barmhartigheid verzwijgen of vergoelijken; — zijn armoede bedekken, die verbergen (zie verder Bedekt); — (meetk.) twee figuren kunnen elkander bedekken, nl. wanneer men ze zo' op elkander kan leggen dat hun grenzen samenvallen; — (sterrenk.) samentreffen, zich in een rechte lijn bevinden (van sterren);

2. (fig.) zich met roem bedekken,. overladen, zeer veel roem behalen;
3. (krijgsw.) een konvooi met troepen beschermen.