Groot woordenboek der Nederlandse taal - 1950

Nederlands woordenboek (7e druk)

Gepubliceerd op 01-01-2021

Aanzienlijk

betekenis & definitie

bn. en bw. (-er, -st),

1. door standsvermogen of macht boven anderen verheven: een aanzienlijke familie; van aanzienlijken huize; — zelfst. : de aanzienlijken; de aanzienlijksten des lands, de notabelen, de eersten;
2. belangrijk, groot: een aanzienlijkebreedte, hoogte, lengte ; een aanzienlijke som (gelde), zeer groot ', cen aanzienlijke verbetering'; — (bw.) zeer aanmerkelijk, in hoge mate: dat is aanzienlijk beter.