Van Bergen

Accountants en belastingadvies

Gepubliceerd op 04-07-2016

2016-07-04

Vrijmetselaars

betekenis & definitie

Vrijmetselaars zijn personen die zijn verbonden aan de vrijmetselarij en daarmee lid van een internationale gemeenschap die streven naar gezamenlijke doeleinden. Over het algemeen wordt gesteld dat vrijmetselaars streven naar geestelijke en morele verheffing en wederzijdse hulp.

Rondom de vrijmetselaars hangt, sinds dat men begonnen is met de vrijmetselarij, een geheimzinnige sfeer. Hoewel de oorsprong van de vrijmetselarij kan worden herleid tot gebeurtenissen in het begin van de 18e eeuw, wordt verondersteld dat er in de eeuwen daarvoor al enige aanloop was naar de oprichting van de vrijmetselaars.

Men kan niet zomaar een vrijmetselaar worden. Hiervoor dient men eerst een zogenaamde inwijding af te lopen. Wat dit precies inhoudt, is voor iedereen die geen lid is van de vrijmetselarij slechts giswerk, er wordt echter door de vrijmetselaars zelf gesteld dat het een zeer persoonlijke aangelegenheid is. Ongeacht deze geheimzinnigheid kan men zich tegenwoordig opgeven om lid te worden van de vrijmetselarij. Men dient zich in dat geval aan te melden bij een loge, een kleine, lokale afdeling, die na enig contact besluit of men geschikt is om zich aan te sluit bij de vrijmetselaars. De vrijmetselarij is van oudsher iets waar alleen mannen lid van kunnen worden, maar men stelt dat er hedendaags ook enkele loges die uit alleen vrouwelijke leden bestaan

Wat de vrijmetselaars precies doen tijdens hun bijeenkomsten, is voor buitenstaanders niet echt duidelijk. Zelf stellen de vrijmetselaars dat ze door het gebruik van symbolen en het gezamenlijk ondergaan van bepaalde rituelen een persoonlijke ontwikkeling proberen te volbrengen. Hierin staat het centraal om tot zingeving en ethische plaatsbepaling te komen.