Van aalmoes tot zwijntjesjager

Geschreven door Dr. E. Schröder, 1980

Gepubliceerd op 10-04-2020

Zondvloed

betekenis & definitie

Een der bedriegelijkste woorden in het Nederlands is het woord zondvloed. Het lijkt zo eenvoudig en doorzichtig: de vloed die de aarde overstroomde als straf voor de zonden der mensen, zoals beschreven in het boek Genesis.

Toch is deze verklaring onjuist, hetgeen blijkt uit oude vormen.Er was vroeger een voorvoegsel zene- of senedat een versterkende betekenis had en dat eigenlijk alleen over is in de plantennaam zenegroen: altijd groen. Dit versterkende woord vindt men ook in het i6e-eeuwse sintvloed dat dus slechts betekent: grote vloed. Reeds zeer vroeg is het woord vervormd doordat men het eerste lid in verband bracht met het woord zonde, waarmee het etymologisch niets te maken heeft. Duidelijk is dit te zien in de Oudhoogduitse vorm sintvluot tegenover de middelhoogduitse vorm Sündflut.