Van aalmoes tot zwijntjesjager

Geschreven door Dr. E. Schröder, 1980

Gepubliceerd op 10-04-2020

2020-04-10

Probleem

betekenis & definitie

Het Griekse werkwoord proballein betekent: opwerpen, voorleggen. Daarvan is afgeleid problema, een woord dat dus letterlijk betekent: het opgeworpene, het voorgelegde en vandaar: het vraagstuk dat opgelost moet worden, de opgave, de strijdvraag die ter discussie wordt gesteld, de kwestie, het raadsel.

Het werkwoord ballein wordt ook met andere voorzetsels samengesteld. Diaballein: dooreenwerpen leverde diabolisch op, emballein: inwerpen embolie, symballein: samenwerpen gaf symbool en paraballein: langs iets werpen, naderen is de basis van Frans parler en onze woorden parabel en parlement.