Van aalmoes tot zwijntjesjager

Dr. E. Schröder (1980)

Gepubliceerd op 10-04-2020

Leger

betekenis & definitie

Het woord leger is verwant met het werkwoord liggen en de eigenlijke betekenis is dan ook: vaste ligplaats, verblijfplaats van dieren, in het bijzonder van wild als hazen, konijnen en herten. Het Duits heeft Lager met een a die onder invloed van Lage is ontstaan, het Engels heeft lair.

Bij uitbreiding wordt leger dan ook gebruikt voor ligplaats voor mensen. Bekend is nog legerstede voor: bed, waarin het tweede woorddeel stede hetzelfde is als stee en stad, namelijk: plaats. Dan gaat leger betekenen: verblijfplaats in de open lucht, inzonderheid van een strijdmacht te velde. Vandaar dat men zegt: het leger opbreken en het leger opslaan. Tenslotte gaat leger dan betekenen: de krijgsmacht zelf.