Van aalmoes tot zwijntjesjager

Geschreven door Dr. E. Schröder, 1980

Gepubliceerd op 10-04-2020

Grijsaard

betekenis & definitie

Met het woord aard in de betekenis: eigenschap, wezen, karakter heeft het tweede deel van het woord grijsaard niets te maken. Het is een achtervoegsel waarmee vroeger persoonsnamen werden gevormd, die meestal een ongunstige betekenis hadden.

Dat is met grijsaard nu niet meer het geval, maar in het Middelnederlands betekende dit woord: grijskop, knorrepot. Andere zulke woorden waren: grongaert (brompot), musaert (druiloor), ledigaert (luiaard) en nog enkele meer.Het achtervoegsel -aard heeft het Nederlands aan het Frans -ard ontleend, maar dit -ard stamt weer uit het Germaans -hard dat in persoonsnamen als Bernhard en Reginhard heel gewoon was. Het betekende: sterk. Bernhard is dus: zo sterk als een beer, Reginhard is: de zeer sterke. Het is verzwakt tot -erd in woorden als: sufferd, (oude) snoeperd en enkele andere.