Uitheemsche geneeskunde termen

dr. H. Pinkhof, 2e druk 1935

Gepubliceerd op 11-08-2020

2020-08-11

Tritanopie

betekenis & definitie

(zie Deutero-protanopie), het ontbreken van het vermogen om één van de drie kleuren, die het wit samenstellen, te onderscheiden, n.l. violet-blindheid, geel-blauw-blindheid.