Uitheemsche geneeskunde termen

dr. H. Pinkhof, 2e druk 1935

Gepubliceerd op 26-06-2020

Sociaal

betekenis & definitie

(socius, gemeenschappelijk), maatschappelijk. Sociale geneeskunde, de geneeskunde, voor zover zij wordt toegepast op de maatschappelijke toestanden en vraagstukken.