Uitheemsche geneeskunde termen

dr. H. Pinkhof, 2e druk 1935

Gepubliceerd op 26-06-2020

Quadratus

betekenis & definitie

(Lat.), vierkant; vgl. Musculus quadratus, caro quadrata; homo quadratus, vierkante breedgeschouderde persoon.