Uitheemsche geneeskunde termen

dr. H. Pinkhof, 2e druk 1935

Gepubliceerd op 01-10-2020

2020-10-01

Neurótisch

betekenis & definitie

betrekking hebbende op zenuwen; berustend op zenuwziekte. Neurotische aangezichtsatrophie, = hemiatrophia facialis progressiva.

N. depressie, symptomatische gedruktheid, d.w.z. ten gevolge van een neurose b.v. van neurasthenie.