Uitheemsche geneeskunde termen

dr. H. Pinkhof, 2e druk 1935

Gepubliceerd op 26-06-2020

Exact

betekenis & definitie

nauwkeurig. Exacte wetenschappen, natuurwetenschappen en wiskunde; wetenschappen, waarin men wel kan dwalen, maar welke zelf de middelen aan de hand geven om de dwalingen op te sporen en te herstellen (G.

J. Mulder).