Uitheemsche geneeskunde termen

dr. H. Pinkhof, 2e druk 1935

Gepubliceerd op 26-06-2020

Erg

betekenis & definitie

in de natuurkunde, de éénheid van arbeid; de arbeid, nodig om met de éénheid van kracht door de éénheid van massa de éénheid van afstand te doen afleggen.