Uitheemsche geneeskunde termen

dr. H. Pinkhof, 2e druk 1935

Gepubliceerd op 25-06-2020

Ataxíe

betekenis & definitie

stoornis der coördinatie (zie Atactisch) bij willekeurige spierbewegingen, terwijl de kracht der spieren behouden is. Bij statische A. blijkt de stoornis slechts bij het zitten of staan, bij locomotorische of dynamische A. slechts bij bewegingen.

Men spreekt van centrale, motorische, sensorische of van cerebrale, cerebellaire, bulbaire, spinale, periphere A. A. locomotrice progressive (Duchenne 1858) = Tabes dorsalis. A. bullbar is, bij ziekten van het verlengde merg. A. hereditaria of A. van Friedreich, op tabes gelijkende, in de kinderjaren aan de dag komende ruggemergsziekte van zeer lange duur, dikwijls bij verschillende kinderen in één gezin. Literale A., het struikelen over lettergrepen en het begin daarvan. Deze worden, vooral in lange woorden, herhaald of verwisseld, vooral bij hersenverweking (dementia paralytica) (Kussmaul). Sensorische A. (Leyden), veroorzaakt door gevoelsstoornissen en het verdwijnen van bewuste gevoelswaarnemingen.