uitdrukkingen

Woorden en uitdrukkingen verklaard

Gepubliceerd op 03-12-2020

Zwaard (Het) van Damocles

betekenis & definitie

gebruikt voor een gevaar dat iemand voortdurend bedreigt, vooral juist bij iemand, die gelukkig is. Ontleend aan de geschiedenis van Damocles, een hoveling aan het hof van Dionysius, tiran van Syracuse (vierde eeuw v.

Chr.); toen hij den tiran aU den gelukkigsten mensch geprezen had, liet deze hem aan een heerlijken maaltijd aanzitten, doch met een zwaard boven zijn hoofd, aan een paardenhaar opgehangen: zoo was het geluk van een vorst, op zich zelf beschouwd volmaakt, doch met een steeds dreigend gevaar verbonden.