uitdrukkingen

Woorden en uitdrukkingen verklaard

Gepubliceerd op 03-12-2020

Zegen

betekenis & definitie

eig. het teeken des kruises (signum crucis), dat men over iemand, of op iemands voorhoofd maakt, daarna kreeg het de ruimere beteekenis van zegening, en van geluk, voorspoed enz. Op dat zelfde woord signum gaat sein terug.

Een geheel andere afkomst heeft zegen = vischnet, dat ontleend is aan lat. sagena.