uitdrukkingen

Woorden en uitdrukkingen verklaard

Gepubliceerd op 03-12-2020

Viool

betekenis & definitie

muziekinstrument, uit fr. viole, it. viola, mlat. vitula ; nu komt het in beteekenis overeen met fra. violon, it. violone, terwijl de altviool), die een kwint lager stemt, de it. viola is; deze moet dus eerst de gewone viool geweest zijn, en de tegenwoordige, die wat kleiner dan de alt is, evenals de fra. violon van later dagteekening zijn; men geeft op: +/het einde der 15e eeuw in Frankrijk, waarom ze door de Italianen violini alla Francesa genoemd zouden zijn; bij ons kreeg de kleinere meest gebruikte den ouden naam, en de zwaardere behield ter onderscheiding de bijvoeging alt, die ze vroeger reeds had als onderscheiding naast viola bassa; viool zelf viel weg, althans meestal, zooals ook in vleugel(piano), piano(forto) enz. Viool vindt men vroeger vaak met ƒ gespeld, b.v.

Westerbaen, Ged. 1, 177.