uitdrukkingen

Woorden en uitdrukkingen verklaard

Gepubliceerd op 03-12-2020

Vedel

betekenis & definitie

waarnaast ook veel, fiedel en fietel, misschien uit het mlat. vitula (= viool): ook in de andere germ. talen komen verschillende vormen voor: ohd. fidula, mnd. vedelde), veddel(e), nhd. Fiedel, ags. fidele, eng. fiddle, ono. fidla; die wijzingen zijn niet verklaard, hoewel de verwantschap toch moeilijk te loochenen valt.

De verscherping van de beginletter komt meer voor; moeilijker is de middenconsonant en de eerste klinker. Misschien heeft er slechts wisselwerking plaats gehad bij de bet. en den vorm van dit woord en het lat. vitula en daaruit ontstane viool.Hofferus Poëmata 250: „Met trommels, end met Felen”; Beets, Dichtw. 2, 114: „Grijp je fiedel, Julfert joosten! Als je wijf te danig knort”; v. Beers, Ged. 1, 55: „En ginds, bij de linden, klonk vedel en trom.”