uitdrukkingen

Woorden en uitdrukkingen verklaard

Gepubliceerd op 03-12-2020

Twist

betekenis & definitie

geschil, een afleiding van twee (evenals tusschen uit twisschen), en dus hetzelfde als tweespalt (van spalten, verwant aan splijten en spouwen); evenzoo in het lat. bellum (oorlog) uit duellum (van duo). Waarschijnlijk hebben wij te doen met hetzelfde woord bij twist als naam van zeker soort garen (dus = tweedraadsch), en van zekeren drank (uit het eng., = die uit twee bestanddeelen bestaat; vgl. punch, uit scrt. panca = vijf).