uitdrukkingen

Woorden en uitdrukkingen verklaard

Gepubliceerd op 03-12-2020

Scylla (Van) in Charydis komen, geraken

betekenis & definitie

= van den regen in den drop, van 't eene kwaad in ’t andere komen. De Scylla en Charybdis waren een zeer gevaarlijke rots en een maalstroom in de straat van Messina.

Dat de lidwoorden zijn weggelaten, kan zijn oorzaak daarin hebben, dat het een navolging is van het latijn: Incidit in Scyllam qui vult vitare Charybdin, of: Invidis in Scyllam cupiens vitare Charybdim.