uitdrukkingen

Woorden en uitdrukkingen verklaard

Gepubliceerd op 03-12-2020

Schellen (De) vallen hem van de oogen

betekenis & definitie

voor: hij ziet plotseling (iets) in, de verblinding verdwijnt plotseling. Ontleend aan de geschiedenis van Paulus’ bekeering, Hand.

IX, waar vs. 18 staat: „Terstont vielen af van sijne oogen gelijck als schellen, ende hij wiert terstont wederom siende”. Schellen (schillen) hier voor: vliezen. Verg. Huygens, Hofwijck vs. 620 (1, 328): „Van Campen, dien die eer voor eeuwen toe sal hooren Van 't blinde Nederlands mis-bouwende gesicht De vuyle Gotsche schell te hebben afgelicht"; hier = iemand iets doen inzien, eig. van de staar lichten.