uitdrukkingen

Woorden en uitdrukkingen verklaard

Gepubliceerd op 03-12-2020

Retrozijn, rederijker

betekenis & definitie

beide afleidingen van het woord rethorica, het eerste met metathesis in de 2e lettergreep, door middel van het fra. réthoricien, het tweede als verbasterde afleiding direct van het verhollandschte rethorike. Rethorica, of rethorike, had in de M.

E. een veel ruimer beteekenis. Door volksetymologie werd rethoriker tot rederijker.